Add to Favourites
WOULD YOU HAVE BEEN OF HELP TO YOU? Add our link on your site, blog or forum!
Showing 1 - 8 results of pdf books about 'Financijska matematika'
pdf
Ovaj je udžbenik nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada sa studentima. Ekonomskog fakulteta u Rijeci i pokriva gradivo kolegija Financijska matematika koji.
http://www.efri.hr/sites/efri.hr/files/cr-collections/2/a_segota-financijska_matematika.pdf
pdf
Poglavlje 6. FINANCIJSKA MATEMATIKA. 6.1 Jednostavni kamatni racun. Smisao jednostavnog kamatnog racuna je da se kamate obrcunavaju za svako.
http://web.efzg.hr/dok//MAT/vhorvatic/Pocetak6_dioba.pdf
pdf
FINANCIJSKA MATEMATIKA. 1. Iznos od 15000E oroci se na pet godina. Kolika je konacna vrijednost tog iznosa ako je godišnja kamatna stopa za prve dvije ...
http://web.efzg.hr/dok/MAT//jkraljevic/Vj_fin_mat.pdf
pdf
Financijska i aktuarska matematika i. Predgovor. Namjera ove skripte je dati studentima dobar pisani materijal na hrvatskom jeziku na osnovu kojeg bi mogli ...
http://www.mathos.unios.hr/financijska/materijali/FAM-2013-12.pdf
pdf
Financijska matematika – osnovne formule. A(n) = C0(1 + i)n. (. 1 + i(p) p. )p. =1+ i i(p) = p. (. (1 + i)1/p - 1. ) v = 1. 1 + i δ = ln(1 + i) eδ =1+ i v(t)=e. −δt d = i. 1 + i.
http://www.mathos.unios.hr/financijska/materijali/formule.pdf
pdf
Page 1. Financijska matematika. APPENDIX: tablice. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11.
http://www.mathos.unios.hr/financijska/materijali/FM_tablice.pdf
pdf
Zagreb, 24. veljace 2003. FINANCIJSKA MATEMATIKA. Zadaci za vjezbu. Napomena: Zadaci u ovoj prvoj skupini se mogu smatrati pocetnima i sluze.
http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/fm-z.pdf
pdf
umu sastav citatelja kojima matematika nije primarni interes. Nastavni sadrzaj je podijeljen u sedam poglavlja: • Financijska matematika. • Linearna algebra.
http://www.agr.unizg.hr/multimedia/pdf/26504_skripta.pdf
More books: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | next
Home | Top Searches | Last Searches | Free Books | Terms & Conditions | Contact