Add to Favourites
WOULD YOU HAVE BEEN OF HELP TO YOU? Add our link on your site, blog or forum!
Showing 1 - 8 results of pdf books about 'Financijska matematika'
pdf
Poglavlje 6. FINANCIJSKA MATEMATIKA. 6.1 Jednostavni kamatni racun. Smisao jednostavnog kamatnog racuna je da se kamate obrcunavaju za svako.
http://web.efzg.hr/dok//MAT/vhorvatic/Pocetak6_dioba.pdf
pdf
FINANCIJSKA MATEMATIKA. 1. Iznos od 15000E oroci se na pet godina. Kolika je konacna vrijednost tog iznosa ako je godišnja kamatna stopa za prve dvije ...
http://web.efzg.hr/dok/MAT/jmatejas/Vj_fin_mat.pdf
pdf
Ovaj je udžbenik nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada sa studentima. Ekonomskog fakulteta u Rijeci i pokriva gradivo kolegija Financijska matematika koji.
http://www.efri.hr/sites/efri.hr/files/cr-collections/2/a_segota-financijska_matematika.pdf
pdf
Damira Bakica za kolegij Financijska matematika kojeg je odrzao na Sveucilišnom odjelu za matematiku u Osijeku, školske godine 2004/05. Rukopisi su ...
http://www.mathos.unios.hr/financijska/materijali/FAM.pdf
pdf
Osijek, 31. sijecnja 2006. Financijska Matematika. 1. Investitor godišnje uplacuje iznos X tokom n godina s namjerom da osigura isplatu financijske rente koja.
http://www.mathos.unios.hr/financijska/Pismeni/pismeni_FM_31.01.2006.pdf
pdf
Page 1. Financijska matematika. APPENDIX: tablice. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11.
http://www.mathos.unios.hr/financijska/materijali/FM_tablice.pdf
pdf
Zagreb, 24. veljace 2003. FINANCIJSKA MATEMATIKA. Zadaci za vjezbu. Napomena: Zadaci u ovoj prvoj skupini se mogu smatrati pocetnima i sluze.
http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/fm-z.pdf
pdf
definirati osnovne pojmove financijske matematike; rješavati probleme jednostavnog i složenog kamatnog računa; razlikovati pojmove nominalne, relativne ...
http://www.vus.hr/wp-content/uploads/2014/05/Izvedbeni-plan-FINANCIJSKA-MATEMATIKA-B_22-2013-2014.pdf
More books: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | next
Home | Top Searches | Last Searches | Free Books | Terms & Conditions | Contact