Add to Favourites
WOULD YOU HAVE BEEN OF HELP TO YOU? Add our link on your site, blog or forum!
Showing 1 - 8 results of pdf books about 'Financijska matematika'
pdf
Ovaj je udžbenik nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada sa studentima. Ekonomskog fakulteta u Rijeci i pokriva gradivo kolegija Financijska matematika koji.
http://www.efri.hr/sites/efri.hr/files/cr-collections/2/a_segota-financijska_matematika.pdf
pdf
Poglavlje 6. FINANCIJSKA MATEMATIKA. 6.1 Jednostavni kamatni racun. Smisao jednostavnog kamatnog racuna je da se kamate obrcunavaju za svako.
http://web.efzg.hr/dok//MAT/vhorvatic/Pocetak6_dioba.pdf
pdf
Zagreb, 24. veljace 2003. FINANCIJSKA MATEMATIKA. Zadaci za vjezbu. Napomena: Zadaci u ovoj prvoj skupini se mogu smatrati pocetnima i sluze.
http://aktuari.math.pmf.unizg.hr/docs/fm-z.pdf
pdf
umu sastav citatelja kojima matematika nije primarni interes. Nastavni sadrzaj je podijeljen u sedam poglavlja: • Financijska matematika. • Linearna algebra.
http://www.agr.unizg.hr/multimedia/pdf/26504_skripta.pdf
pdf
Oblast matematike koja za predmet izučavanja ima interesni račun i modalitete njegove primene nazivamo finansijska matematika. Primetimo da zadatak ...
http://www.ef.uns.ac.rs/Download/finansijska_matematika/2009-04-02_osnovni_koncepti_za_nastavu.pdf
pdf
Slozeni kamatni racun. G - suma koja se ulaze n - broj obracunskih perioda. ( Finansijska matematika - formule i zadaci). 2010/2011. 2 / 1 ...
http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-finmath.pdf
pdf
U knjizi su obrad¯ena podrucja matematicke analize funkcija jedne varijable i financijska matematika. Knjiga je pisana prema nastavnom programu matematike.
http://www.mathos.unios.hr/~mihaela/Matematika_1/Knjige/Matematika_CJS.pdf
pdf
definirati osnovne pojmove financijske matematike; rješavati probleme jednostavnog i složenog kamatnog računa; razlikovati pojmove nominalne, relativne ...
http://www.vus.hr/wp-content/uploads/2014/05/Izvedbeni-plan-FINANCIJSKA-MATEMATIKA-B_22-2013-2014.pdf
More books: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | next
Home | Top Searches | Last Searches | Free Books | Terms & Conditions | Contact